Marie Høgh

Sognepræst

33 år

Jeg er sognepræst i Lynge-Uggeløse Sogne på Nordsjælland og er rundet af et grundtvigsk livssyn, som præger alt det, der er mit liv, min gøren og laden.

Igennem de seneste år har jeg taget del i den offentlige værdidebat i en bred palet af forskellige emner med en fast platform som blogger på BT og klummeskribent på Kristeligt Dagblad og jeg har været paneldeltager i Søndagsfrokosten på P1 samt TV2 programmet News og co.

 At engagere sig i politik er ligesom et præstearbejde et kald – fordi nogen og noget helt konkret kalder på én, og fordi det er forbundet med pligt og ansvar overfor den opgave, man får givet.

Hver dag begynder jeg med en løbetur, kaffe med mælk, morgenradio og dagens aviser. Jeg er altid i gang, altid på vej – og så er jeg et meget stort selskabsmenneske.

 

Hvorfor stiller jeg op i København?

København er dronningens by. Den er drømmenes by når våren går gennem Nyhavn, over pladser og parker og lover lykke, latter og lyse nætter. Den er de mange spir og klokketårns by der rager op over mylderet, melder og minder os om at generationer før os har skabt danskernes historietunge hovedstad, vi skal passe på, bevare og give videre til dem der kommer efter os.

København har brug for en konservativ stemme, fordi det at være konservativ udspringer af et bestemt syn på livet, samfundet og på mennesket i verden – hvor mennesket er forankret i en større sammenhæng med historien og kristendommen – fædrelandet, kulturen og familien. Vi kan ikke bygge samfund uden generationspagten og bevidstheden om at den udvikling, der sker og skal ske, har et fundament i de værdier og traditioner, vi har fået i arv.

Mærkesager

Danmarks og danskernes fremtid

Sammenhængskraft

Sammenhængskraften i Danmark er udfordret, derfor skal vi føre en stram indvandrings- og integrationspolitik uden kulturelle særhensyn og udvise alvorligt kriminelle udlændinge. Vi skal styrke forsvaret og politiet, der skal sikre landet og borgerne bag en bevogtet grænse.Vi skal forvente at enhver der kommer hertil viser loyalitet overfor Danmark og danskerne, Grundloven, normerne og værdier. Vi skal forvente at udlændinge forsørger sig selv, taler dansk, tager ansvar for eget liv og bidrager til samfundet som enhver anden god medborger. Vi skal være stramme i forhold til antallet, ekstremisterne og dem, der ikke vil Danmark – men åben overfor dem, der gerne vil være en del af vores samfund og tage Danmark til sig.

De skuldre vi står på

Sammenhængskraft handler ikke kun om integrations- og indvandringspolitik. Vi skal også  åndeligt opbygges og vi skal styrke oplysningen om den fælles kulturelle fortælling, om hvem vi er og de skuldre vi står på. Derfor skal vi føre en stærk kulturpolitik, stoppe nedskæringer  og effektiviseringer på kulturområdet og sikre fri adgang til kulturarven på statslige museer.

Vi skal styrke bevidstheden om, at kristendommen er vandmærket på vores kultur, den åndelige rygrad i samfundet og vores etiske kompas.

Dannelse i uddannelse

Uddannelsessystemet må ikke være en ideologisk kampplads eller en pølsefabrik, men stærk kulturbærende institution hvor det personlig ansvar og disciplin, høj faglighed og dannelse skal støbe fundament for at være et helt menneske og en duelig oplyst samfundsborger. Derfor skal dannelsesfagene kristendom, historie og samfundsfag opprioriteres, filosofikum genindføres og niveauet på læreruddannelsen skal hæves til standarter svarende til i f.eks. Finland og Tyskland.