Line Ervolder Christensen

Borgerrepræsentationsmedlem

Lidt om mig
Jeg er født i København og familien er københavnere igennem flere generationer. Så Københavns historie er også min og min families historie. Jeg er sygeplejerske på Rigshospitalet og bor på Østerbro. Derudover er jeg medejer af en ødegård i Sverige, som vi er i gang med at renovere.

Mit yndlingssted i København
Jeg holder meget af Istedgade, som jeg synes rummer alle de kontraster der er i København. Det er en meget pulserende gade.
Jeg har engang arbejdet som gadesygeplejerske, blandt andet i Istedgade og har derfor set hvordan man også er der for hinanden, trods forskel i indkomst.

Mærkesager:
Klassisk kernevelfærd først:

  • Ro omkring vores sygehuse
    Der skal være tryghed omkring vores sygehuse. Vi skal ikke omstrukturere og ændre så meget, at der ikke er plads til at være patient. Patienter skal væk fra gangene og det er meget vigtigt for mig, at særligt de medicinske afdelinger får et kærkommen løft.
  • Familielægen er vores vigtigste bindeled mellem sygehus og hjemmet.
    Vi har haft praktiserende læger siden sygekassernes tid og det er fordi det giver nærhed og kvalitet for borgerne. Det skal vi værne om og gerne styrke familielægens rolle i sundhedsvæsenet.
  • Fair og ordentlig sagsbehandling også for vores mest udsatte borgere. Københavns kommune skal have bragt fejlprocenten ned i deres sagsbehandling og udsatte borgere skal have støtte til at få fremført deres sag.
  • En tryg skolegang for sårbare børn.
    Vi skal have flere små enheder i skolen, der har børn med særlige vanskeligheder i centrum. Det kan være svært at rumme både læring og sociale relationer i klasser med mange børn. Derfor skal de sårbare børn have et tilbud om små læringsenheder, hvor der er særlig fokus på dem.