Andreas Petersen

Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Lidt om mig
Jeg er 42 år og arbejder som konsulent og er født her i København. Jeg holder af byen i al dens mangfoldighed og hver bydels særpræg, der sammen giver os vor levende hovedstad. Selv bruger jeg byen aktivt til cykling og løbetræning. Som medlem af Amager Vest Lokaludvalg arbejder jeg for at fremme lokalt engagement og socialt fællesskab.

Derfor stiller jeg op
København har ambitiøse klimamål, men det halter med opfyldelsen af disse. Jeg vil arbejde for at København bliver en grøn storby ikke kun af navn, men af gavn, hvor vi forener klimahensyn og økonomisk ansvarlighed.

Mærkesager
En ambitiøs og troværdig klimapolitik
–  der giver reelle CO2-reduktioner i Danmark, og ikke skubber problemerne ud i fremtiden, eller eksporterer dem til udlandet.

En menneskevenlig by – med plads til bynatur og biodiversitet. Jeg ønsker en by med flere træer, grønne byrum og hvor tagene udnyttes kreativt og miljøvenligt til aktiviteter og solenergi.

En storby med renere luft og mindre luftforurening – jeg vil arbejde for, at vi kan forene mobilitet og fremkommelighed med renere og sundere byrum.