Helle Jønch

Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation
Lidt om mig
Jeg er 49 år, gift og har 2 piger på 12 og 14 år. Jeg bor på Amager i den gamle del af Ørestaden, ved siden af DR-byen og overfor Urbanplanen. Ørestaden og Amager generelt har været igennem en fantastisk udvikling, hvor vi har lykkedes med at forny samtidig med vi har beholdt sjælen. Jeg holder meget af skønne Amager Fælled, hvor jeg tit går tur med hunden.

Jeg er ejendomsmægler og har tidligere været konsulent i forskellige brancher samt selvstændig. Jeg søger konstant viden og inspiration i form af uddannelser, foredrag og igennem netværk og sociale medier. Jeg er bredt funderet med en kandidat i samfundsvidenskab (Innovation og iværksætteri), Bachelor i Business Administration, Akademiøkonom i International Handel samt har en Finansøkonom (Ejendomsmægler).

Derfor stiller jeg op
Jeg vil være med til at påvirke vores by i en borgerlig retning. Vi skal løfte de svageste sammen og give frihed og plads til de stærkeste.
Der skal være styr på prioriteringerne, som er de mest basale kerneydelser først: Lov og orden, tryghed, sundhed og uddannelse. Jeg vil stå på vagt for, at skatteborgernes penge bruges fornuftigt og ansvarligt.
 

Mærkesager
Fair og ordentlig sagsbehandling
– alt for mange borgere får fejlagtigt ”nej til hjælp” fra kommunerne. Kommunens sagsbehandlingssystem skal ikke føles som en modspiller, når man som familie har udfordringer med et handicappet barn, er psykisk syg eller blevet ældre med behov for hjælpemidler. Borgernes retssikkerhed skal skærpes.

Beskæftigelse og jobmatch – for mange unge fortryder valg af ungdomsuddannelse og for mange unge akademikere går ledige. Der er brug for mere fokus på, at skoleelevers ønsker og kompetencer sammenholdes og matches med praktikpladser og jobmuligheder, i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi skal sørge for, at Københavns kommune har praktikpladser nok til de unge.

Vores institutioner er vigtige kulturbærere – for mange børn med dårlige matematik- og danskkundskaber. Flere børn plages af dårligt selvværd, ondt i livet eller føler sig alene. Andre har forældre, der træffer dårlige valg for dem. Folkeskolen er et vigtigt fundament for vores børns dannelse. Den skal være med til at opbygge et stærkt selvværd og en tro på livet, så udsatte børn kan styre udenom uheldige fællesskaber og kriminalitet. Vores skolelærere, institutionspædagoger og foreningsvoksne skal gives de nødvendige ressourcer/værktøjer til at opfange eventuelle problematikker, inden de bliver samfundsudfordringer. Foredrag af rollemodeller og mønsterbrydere er en god ide.