Karina Bergmann

Borgerrepræsentationsmedlem

Lidt om mig
Bor på Vesterbro med min mand og vores datter Eva, der kom til verden i 2020. Her er jeg ligeledes nyvalgt medlem af Vesterbro Sogns Menighedsråd – landets største sogn.

Til dagligt er jeg Public Affairs-rådgiver for Influenter, hvor vi rådgiver virksomheder om udbud og salg til det offentlige marked. Jeg beskæftiger mig også med kommunikation, presse og projektledelse, som jeg tidligere har lavet for kunder i restaurationsbranchen i Torvehallerne.

Lidenskabelig espressodrikker og yndet musikfestivalgænger.

Derfor genopstiller jeg:
Jeg ønsker et København man kan bo, arbejde, stifte og drive virksomhed, bruge sin fritid, få familie og børn og blive gammel i. Med andre ord: Et København man har lyst til at leve i.

Mærkesager:
Familieliv – Der er brug for bedre rammer for institutioner og skoler. Man skal trygt kunne sende sit barn i institution, velvidende at der er pædagoger nok til at tage sig af det. Ønsker man at hjemmepasse sit barn, skal det naturligvis også være en mulighed. Som konservativ vil jeg sikre frit valg mellem det offentlige og private, så familier får frihed til at indrette deres familieliv bedst muligt og sikre deres børns trivsel.

Erhvervsliv – København skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Vi skal lette skatter, afgifter og bureaukratiske byrder, så det bliver lettere at stifte og drive virksomhed – også for små erhvervsdrivende. Særligt restaurationsbranchen, oplevelses- og kulturindustrien er hårdt ramt under covid-19, hvilket er problematisk i sig selv, men i særdeleshed fordi det er brancher, der tiltrækker turister – og dem skal vi have tilbage, så vi igen kan mødes om vores smukke by.

Kulturliv – Som konservativ ønsker jeg mere ånd i kulturen. Den vil jeg være med til at sikre, ved at vi værner og videreformidler Københavns og københavnernes historie via vores museer, biblioteker og kulturhuse til den næste generation. Også byens kirker er vigtige rum vi kan mødes høj som lav og på tværs af alder. Og så har vi brug for flere grønne og blå åndehuller – både til rekreation og til idræt og foreningsliv.