Lasse Vogel Andersen

Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Lidt om mig
Jeg er 43 år og bor på Islands Brygge. Siden Kommunalvalget i 2013 har jeg siddet i lokaludvalget i Amagervest. Hvor jeg med stor glæde har kunne deltage i den lokalpolitiske debat. Til dagligt er jeg overstyrmand, i et større dansk rederi.

Derfor stiller jeg op
København er en rigtig dejlig by, men den kunne blive endnu bedre. København er ikke det naturlige fyrtårn i Danmark. København skal blive til det naturlige fyrtårn i Danmark. Det skal jeg fortætte med at arbejde for, der er meget at gøre endnu.

Mine mærkesager
Den Sociale indsats
– den sociale indsats skal prioriteres højere. Der kommer flere og flere hjemløse, desværre mange af dem unge mennesker. Det skal prioriteres højere med en præventiv indsats så de unge slet ikke bliver hjemløse og bliver hjulpet videre i livet.

Det grønne København – det grønne København skal opprioriteres. Det er både mere plads til at være ude og større fokus på grønne løsninger når vi bygger og renover. Blandt andet ved større brug af gamle kendte metoder, ny viden og teknologi.

Plads til at leve – det skal være muligt at bo i København hele livet. Det skal være bedre at være barn og gammel i København. Tiden hvor børnefamilier og ældre flyttede ud af byen er slut, Derfor skal vi være bedre til at tage hånd om de udfordringer det giver.