Line Ervolder

Borgerrepræsentationsmedlem

Lidt om mig

Jeg er født i København og familien er københavnere igennem flere generationer. Så Københavns historie er også min og min families historie. Jeg er sygeplejerske på Rigshospitalet og bor på Østerbro. Derudover er jeg medejer af en ødegård i Sverige, som vi er i gang med at renovere.

Mit yndlingssted i København

Jeg holder meget af Istedgade, som jeg synes rummer alle de kontraster der er i København. Det er en meget pulserende gade.
Jeg har engang arbejdet som gadesygeplejerske, blandt andet i Istedgade og har derfor set hvordan man også er der for hinanden, trods forskel i indkomst.

Jeg genstiller op til kommunalvalget fordi:

Jeg genopstiller til borgerrepræsentationen og regionsrådet, da jeg fortsat gerne vil være med til at udvikle kærnevelfærden og serviceniveauet i København og Region Hovedstaden. Jeg har de sidste tre år arbejdet for de nære tilbud, samt borgernes ret til frit valg. Da jeg er valgt både i region og kommune, har jeg brugt min indflydelse begge steder til at skabe lokale resultater. Bevarelse af Amager Hospital (som nærhospital) er et eksempel på dette.

Mærkesager

Nærhed og flere voksenkontakter til børn i københavnske dagtilbud

Forældre i København skal frit kunne vælge om deres barn skal i et offentligt eller privat tilbud. Jeg vil arbejde for at højne kvaliteten i de kommunale daginstitutioner og skoler. Klyngeledelse skal afskaffes, så den pædagogiske ledelse er tæt på børnene og medarbejderne. Sårbare børn skal have mere støtte til både læring og sociale relationer.

Sundhed tæt påborgerne

Borgere skal have mere specialiseret genoptræning efter langvarig kritisk sygdom. Jeg vil arbejde for at styrke de nære hospitaler, blandt andet med nye opgaver, som kommunal genoptrænings tilbud efter kritisk sygdom. Region og kommune kan sagtens samarbejde om dette. Hjemmeplejen skal styrkes ved, at man sammenlægger de to nuværende kommunale hjemmepleje tilbud til et. Så borgere under og over 67 får hjælp fra samme forvaltning.

De mest udsatte borgere skal fortsat kunne vælge frit

Københavns udsatte borgere skal kunne vælge frit mellem kommunale og private tilbud. Der er ingen der skal flyttes væk fra den bolig eller det tilbud de er glade for og trygge ved. De eksisterende tilbud til handikappede skal opgraderes, svarende til det serviceniveau som vores nabokommuner tilbyder. Derudover vil jeg fortsat arbejde videre med, at man i København får lov til at bygge flere midlertidige skæve boliger. Det vil udløse flere egnede byggegrunde.

København skal bevare sin særegenhed

Jeg vil arbejde for at nybyggeri ikke kun har et arkitektonisk udtryk. Det skal udvise respekt for den omkringliggende arkitektur og lokale særpræg. Færre ens udseende glasfacader. Vi har de sidste tre år kæmpet for at undgå, at alt bliver bygget i glas og beton.