Morten Melchoirs

Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Lidt om mig
Jeg er 45 år og bor i Valby med min hustru Maria og vores dreng Bernhard. Jeg elsker at bruge byen og dens muligheder, det være sig som en tur i teatret en dejlig middag på en af vores dejlige restauranter eller en dejlig gåtur langs vandet eller i en af vores parker. Når tiden tillader det, spiller jeg tennis og står gerne på ski.

Derfor stiller jeg op
Jeg stiller op med et alt overskyggende mål for øje; at være med til at skabe de bedst mulige rammer for byens borgere – det er ikke kommunen eller politikernes opgave at styre borgernes liv, det gør borgerne bedst selv! Kommunen og politikerne skal ene og alene skabe gode rammer.

Mine mærkesager
København for byens borger – København skal først og fremmest være en by for københavnerne, byen skal være et hjem, hvor byens indbyggere kan udfolde sig både i arbejdslivet og i privatlivet – Kommunen og politikerne skal skabe rammerne, det er borgerne selv der skal udfylde dem!

Ordentlige forhold for Københavns børn og unge – vi skal skabe gode og sikre rammer omkring familierne og derigennem for byens børn og unge, det være sig i forhold til skoler og daginstitutioner (offentlige såvel som private) samt i forhold til udbud og tilgængelighed af fritidsaktiviteter.
 
Bedre forhold for Københavns erhvervsliv – byen skal sikre de rammer, der gør at vores erhvervsliv kan trives til gavn for byen og dens indbyggere. Det er ene og alene kommunens opgave at sikre gode og effektive rammer og vilkår for erhvervslivet, kommunen skal ikke ”drive virksomhed”.