Ole Normann Buch

Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Lidt om mig
Jeg er 39 år, arbejder som Rooms Division Manager og har siden 2013 boet og arbejdet i København, nærmere betegnet Amager og turistindustrien. I min fritid bruger jeg flittigt de muligheder byen tilbyder, men slapper også af i min kolonihave sammen med min kæreste og vores hund. Jeg er engageret i flere lokale initiativer og forsøger via min involvering at gøre København endnu bedre.

Derfor stiller jeg op
Jeg stiller op til KV21 for at få mulighed for at gøre København til en endnu bedre by for os alle. På mange områder lever København som by ikke op til det potentiale der er, og det vil jeg gerne være med til ændre. Byen skal udvikles med respekt for dens beboere, natur og historie.

Mærkesager
Bedre vilkår for erhvervslivet – København skal være en langt mere erhvervsvenlig by, det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i København. Et velfungerende erhvervsliv skaber en bedre by for alle.

Fornuftige trafikale løsninger – Der skal være plads til alle, ingen skal forfordeles og det er vigtigt, at der skabes en balance mellem de forskellige transportmidler. Vi skal tænke fremad når der planlægges, og Metroen skal udbygges, til flere bydele.

At klimaet forbedres med omtanke – København skal forsætte med at forbedre miljøet, vi skal leve op til de målsætninger, vi har indgået. Vi skal dog huske på, at det er en fælles opgave, hvor alle skal bidrage, ikke kun virksomhederne.