Anders Johansson

Medlem af Folketinget, Gruppeformand

37 år

Hvor skal pengene komme fra?

I den politiske debat har mange gode ideer til hvordan andre folks penge skal bruges og fordeles og alt for få taler om hvor pengene skal komme fra. Det kan få mig til at krumme tæer, når man hører forslag om højere marginalskatter eller beskatning af erhvervslivet, for at få råd til velfærd.

Velstand og velfærd hænger sammen – pengene skal tjenes før de kan bruges.

Inden jeg gik ind i politik har jeg været iværksætter og selvstændig så jeg ved alt om hvor vigtigt det er at tjene penge før man forbruger. Det er den indgangsvinkel jeg har til politik og den offentlige debat. Jeg har en fortid i shippingbranchen og har arbejdet med investering- og finansiering det meste af mit arbejdsliv.

Hvorfor stiller jeg op i København?

København er en vækstmotor i dansk økonomi og derfor er det vigtigt at vi har en hovedstad som er tilgængelig både i forhold til infrastruktur, trafik og trængsel, men også i forhold til fx kvalificeret arbejdskraft og boliger.

Trængslen er en af de største udfordringer og den ser desværre ud til at stige fremover. Løsningen er imidlertid ikke at gøre det besværligt at være bilist, men derimod at udbygge metroen og få trafikken til at glide bedre ved at begrænse forhindringerne for bilisterne. Hovedstaden skal være tilgængelig og skal fungere i hverdagen.

Mærkesager:

Ned med skatten

Vores velfærdssamfund har mange helte. Jeg vil gerne hylde de helte, der skaber velstand og tjener penge til vores velfærd.

 For vi må ikke tage vores velstand og velfærd for givet. Vores stærke samfund kommer ikke af sig selv. Derfor skal det kunne betale sig at gøre en ekstraordinær indsats. Starte i det små og bygge noget op. Vi skal sige nej til Jantelov og hylde dem som tør skabe noget for dem selv og for samfundet. Velfærdens helte.

I en globaliseret verden, skal vi turde sætte mål, vi skal stå på tæer for at nå. Turde være en vindernation. Sådan får vi også råd til velfærd i fremtiden. Det skal være langt lettere at drive virksomhed i Danmark. Jeg kæmper for at sænke skatter og afgifter, så de som yder noget ekstraordinært får lov at beholde mere til sig selv.

Fjern beskatning af dødsfald

(Arveskatten)

Den enes død er statens brød
Når et familiemedlem går bort scorer skattefar op til 36 % af den formue som den afdøde efterlader. Det er 36 % af et helt livs slid, arbejde og sparsommelighed. Det er beskatning af penge som den afdøde allerede har betalt skat af én gang.

Jeg kæmper for at få afskaffet arveafgiften, fordi jeg synes det er dybt urimeligt, at staten skal tjene penge på at et familiemedlem går bort. Det er en urimelig dobbeltbeskatning. Den kamp vil jeg gerne kæmpe videre for i Folketinget.

Ned med Boligskatten

Boligejerne har fået det ene skattesmæk efter det andet. Boligskatterne har nået et niveau som er helt ude af proportioner og det skaber utryghed. Når man har købt og betalt sin bolig skal man ikke sendes fra hus og hjem af stigende løbende boligskatter.

Derfor arbejder jeg for helt at omlægge de løbende boligskatter, så børnefamilier, pensionister og andre boligejere får mere økonomisk tryghed.