Lasse Vogel Andersen

HSSEQ & Marine Operations Superintendent

40 år

Jeg holder meget at af bruge tid sammen med min familie og venner. Når jeg ikke arbejder, bruger jeg en del tid i Amagervest lokaludvalg, hvor jeg også er tovholder i arbejdsgruppen for Sociale, Omsorg, Sundhed, Integration og Erhverv. Alle områder jeg går meget op i både helt lokalt, nationalt og internationalt. Jeg har arbejdet som sømand i mange år og kommet meget rundt i verden, og nyder samtidig at bruge tid på at opleve Danmark. Jeg ynder at holde mig opdateret med nyheder, og udvikling inden for søfart, naturvidenskabsforskning og teknologi.

Hvorfor stiller jeg op i København?

Jeg stille op i København for at give København en Borgerlig Konservativ stemme i folketinget. Danmark er et dejligt land og kan blive verdens bedste land. Danmark både kan og skal være det land, andre lande kigger på for, at se hvordan man løser samfunds udfordringer. Løsninger både på den store bane og den lille bane, og hvor vi ser Danmark og verden i fremtiden.

 

Mærkesager:

Bedre social indsats.

Jeg synes det nærmer sig en skændsel. Når vi i et velstående og velfungerende samfund som Danmark, for flere og flere hjemløse. Samt mennesker med psykiatriske diagnoser, for langt fra den støtte de burde få fra et samfund som vores. Det skal der gøres noget ved nu. Større fokus til dem, der faktisk har brug for det, støtte når du har brug for det.

Klima politik

De fleste er ved at være klar over at vi har store udfordringer foran os. Det er derfor vigtigt at vi, træffer de rigtige beslutninger. Deriblandt baseret på senest viden og forskning, samt arbejde med naturen på vedvarende bæredygtige løsninger.  

Større tryghed.

Jeg mener det er vigtigt at vi har et trygt samfund. Det gælder både, at man ung som gammel, kan færdes uden for på alle tide og ikke føle sig utryg. Samt man trygt kan vide at ens børn for en tryg opvækst samt allerdom. Man skal kunne føle sig tryg ved, at hvis der sker en noget, så tager samfundet sig af en på bedste måde.