Peter Stakemann

Advokat og Mediator

49 år

Jeg er født og opvokset i Indre by og er Student fra N. Zahels Gymnasieskole og cand.jur. fra Københavns Universitet.

Jeg har boet og arbejdet i København hele mit liv. I dag er jeg 5. generation, der fører Advokatfirmaet Stakemann videre fra kontoret i Kronprinsessegade. Advokatfirmaet er specialiseret i selskabsret og generationsskifte.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Øresundsadvokater en forening, der arbejder for at integrere Øresundsregionen og forstærke samarbejdet over Øresund.

Jeg medlem af bestyrelsen i fonden Fattiges Juleglæde, som er en gammel fond fra før velfærdsstaten, som giver folk i nød et bidrag til at holde en hyggelig juleaften med and, flæskesteg osv.

Min fritid bruger jeg sammen med familien i København. Vi dyrker sport sammen, løber etc. Jeg er aktivt involveret i vores drenges fodboldaktiviteter. Om sommeren spiller vi golf og om vinteren står vi på ski sammen.

Jeg sætter stor pris på at rejse med familien. Sommerferien bliver holdt i vores sommerhus på Fanø, hvor vi hvert år holder min fødselsdag sammen med familie og venner. Kun 2 gange i mit liv har jeg ikke holdt min fødselsdag på Fanø. Det må siges at være en tradition.

Hvorfor stiller jeg op i København?

Jeg er beboer, erhvervsdrivende og familiefar i København. Jeg vil arbejde for, at københavnerne får optimale rammer for at skabe en velfungerende hverdag – for alle i byen.

Jeg vil arbejde for diversitet og mangfoldighed i København. København skal være for alle, både de unge, børnefamilierne, de ældre samt de erhvervsdrivende, derfor skal den tunge trafik ud af København. 

Mærkesager:

Retspolitik og nærpoliti

Vores samfund bygger på tryghed. Alle skal kunne føle sig trygge såvel hjemme som på gaden. Politiet skal styrkes både mandskabsmæssigt og materielt. Der skal være nærpoliti tilstede til bekæmpelse af bandekrigen og til sikring af trygheden på gaderne.

Vores domstole skal styrkes, og sagsbehandlingstiden for almindelige civile sager skal nedbringes til maksimalt 1 års behandlingstid.

Bagmandspolitiet skal styrkes. Det skal ikke kunne betale sig at være en ”kriminel i jakkesæt”.

Udlændinge

Danmark skal bruge ressourcer og kompetencer på at prioritere at hjælpe flygtninge i deres nærområder.

Alle beboere i Danmark skal respektere de danske værdier herunder demokrati, lighed mellem kønnene og ret til selv at bestemme over sin seksualitet. Vil man ikke respektere de danske værdier, skal det ikke være muligt at have bopæl i Danmark.

Danmark har en lang tradition for at tiltrække udlændige indenfor særligt specialiserede erhverv til at bosætte sig i Danmark – tænk bare på Hollænderne, der bosatte sig i Dragør og drev landbrug. Danmark har brug for at kunne tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft.

 Erhvervspolitik

Danmark har brug for et stærkt erhvervsliv. Dansk erhvervsliv består af mange mindre og mellemstore, ejer-ledede virksomheder. Vi skal styrke erhvervslivet og skabe gode rammevilkår. Det gælder både skattemæssigt, uddannelsesmæssigt og administrativt. Men i høj grad også infrastrukturmæssigt, således at virksomhederne kan få varer sendt af sted samt tiltrække medarbejdere, der kommer fra udlandet. Kort sagt skal det være lettere, at drive en virksomhed i Danmark. Det gælder også mindre virksomheder.