Susanne Møller

Hjemmeside: www.susannemoeller.dk

 

Lidt om mig
Gift i over 40 år, har børn og børnebørn. Fysioterapeut med ledelseserfaring fra hospitalsvæsenet. Medlem af BR 2010-2013, tidligere deltaget i foreningsliv, forældrebestyrelser mv.

Mit yndlingssted i København
Amager Strandpark. Jeg holder meget af grønne områder. Det er vigtigt at vi bevarer og udvikler vores rekreative områder i København. 

Mine mærkesager:

  • Sammenhæng i sundhedsydelserne
    Borgerne skal have hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp når de er syge – fysisk og psykisk.

  • Balanceret byudvikling med nej til fortætning
    Plads til børn og idræt. Kommunen skal kunne tilbyde daginstitutioner og skoler med høj kvalitet. Der skal være faciliteter, så foreningslivet kan blomstre.

  • Trafikken i København
    Trafikken skal afvikles ikke forhindres. En havnetunnel vil føre en del af trafikken under jorden. Det skal være muligt at parkere i København, i særlig grad ved hospitalerne.