Bureaukrati

Der er for meget bureaukrati og ineffektivitet i Københavns Kommune, som hæmmer mulighederne for økonomisk vækst.

Hæmmene bureaukrati

Kommunen skal holde sig for øje, hvad der er dens kerneopgaver – det sker desværre ikke i dag og det vil vi lave om på. Især fordi der er et effektiviseringspotentiale i kommunen på cirka 3.000.000.000 kroner jf. CEPOS. Sagt med andre ord – hver københavner kunne betale 5.000 kroner mindre i skat og stadig få den samme service. Det er spild!
Vi vil skabe en effektiv kommune, hvor borgerne får mere for deres penge, hvor der er vækst i stedet for stilstand, og hvor borgerne får mere frihed og økonomisk råderum. Over de kommende ti år vil vi give markante skattelettelser for borgere og erhvervsliv som er fuldt finansieret.
 
Modernisering af kommunens struktur
Københavns Kommune består af mange forvaltninger, mere end 1.000 forskellige enheder, over 40.000 ansatte og har et budget på næsten 50 mia. kroner. Effektiviseringspotentialet er betydeligt!
Vi foreslår derfor, at eksterne rådgivningsfirmaer gennemgår kommunens struktur med henblik på at finde mulige effektiviseringer.
 
 
København skal fungere i hverdagen