Erhvervslivet

Det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i København, landets hovedstad, uanset om det er en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Erhvervslivet

Arbejdspladserne skaber liv i byen, sikrer omsætning i detailhandlen og gør byen tillokkende for både nationale og internationale konferencer. Sagt med andre ord – erhvervslivet er hovedkilden til byens velstand. Derfor er vi konservative stærkt utilfredse med, at styret på Københavns Rådhus år efter år udviser en ligegyldighed overfor erhvervslivet, en retorik, som hurtigt kan koste byen langt flere arbejdspladser, end der er udflyttet af staten.

Igennem de seneste 10 år har København ligget i bunden af erhvervsklimamålinger foretaget af Dansk Industri, hvor blandt andet fremkommelighed, tilgængelighed hos Københavns Kommune, byggesagsbehandling, gebyrer for ansøgninger, manglende parkeringspladser og mange andre forhold, gør livet som erhvervsdrivende i København unødigt besværligt.

Dækningsafgiften sænkes med 1 promillepoint hvert år de næste 10 år
Københavns Kommune skal være en kommune, hvor det skal være attraktivt at etablere og drive virksomhed – uanset størrelse og branche. Desværre ser vi, at mange virksomheder placerer deres aktiviteter i omegnskommuner eller i andre storbyer såsom Hamborg eller Stockholm, blandt andet på grund af det dårlige erhvervsklima, som det nuværende bystyre har skabt. Hvis København skal være Nordeuropas mest attraktive erhvervscentrum, og derved skabe arbejdspladser og økonomisk vækst til byen, skal erhvervsforholdene forbedres. Der skal derfor anlægges bedre til- og frakørselsforhold, bedre parkeringsforhold og ikke mindst lavere erhvervsskatter. Københavns Kommune opkræver 9,8 promille i dækningsafgift på forretningsejendomme, og vi foreslår, at denne afgift afvikles over 10 år.

København skal fungere i hverdagen