Sundhed

Vi konservative ønsker sammenhæng i sundhedsindsatsen til borgerne.

Sundhed

Vi ønsker en rationel og kompetent indsats, hvor de syge borgere, der ikke kan klare sig selv, prioriteres på bekostning af de mange ældre, som ganske fint kan klare sig selv.

Vi mener ikke, at det er hverken en social eller sundhedsmæssige begivenhed at blive 65 år og derfor ønsker vi, at den stramme ramme mellem henholdsvis Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen nedbrydes og i stedet, at borgeren sættes i centrum.

Hjemmeplejen i København er opdelt i to, hjemmepleje til borgere under og hjemmepleje til borgere over 65 år. I sygeplejeklinikkerne i kommunens sundhedshuse kan borgere over 65 år komme og få specialiseret sygepleje til deres sårproblemer, det kan borgere under 65 år ikke, hvis de modtager hjemmepleje. Man kan lige så vel have kompliceret sårproblematik selvom man er under 65 år. Det samme gælder hjælpemiddelområdet, både almindelige hjælpemidler og kropsbårne. Er man under 65 år skal man søge i Borgercenter Handicap, er man over 65 år skal man søge i Sundhedsforvaltningen. Det er ulogisk og ikke rationelt at dele området i to, da hjælpemiddelområdet kræver specialviden.

Ældre

Vi skal behandle vore ældre medborgere, som vi gerne selv vil behandles, når vi bliver gamle.

De ældre, der ikke kan klare sig selv, skal sikres en ordentlig omsorg og pleje, så de har en værdig tilværelse. Man skal kunne komme i bad, når man synes, at man trænger, og man skal have gjort rent lige så hyppigt, som da man selv kunne gøre rent.

Et af dagens højdepunkter er måltiderne. Der skal være frit valg, og vi skal kun byde byens ældre mad, som vi også selv har lyst at spise.

Byens plejehjem og ældreboliger skal være hjem, hvor vi også selv har lyst at bo. Ingen skal nøjes med et lille mørkt værelse, hvis man ønsker noget andet – og med en rigere ældre-generation med arbejdsmarkedpensioner, skal alle ældreboliger og plejehjem ikke bygges så små, så de alle er beregnet til folk kun med en folkepension. Vi vil ikke have små og mørke plejehjem, der lugter af urin og fordærv.

Et af de største problemer blandt de københavnske ældre er ensomhed. Derfor skal vi have foreninger og frivillige ind på plejehjemmene til at skabe relationer til de ældre.

Vi skal være stolte af den måde, som vi behandler vore ældre på.

København skal fungere i hverdagen