Budget 2021 med Konservative vindersager

Konservative aftryk i budgettet for 2021:

Mere Metro – vi får endnu en Metrolinje i København hvor vi konservative vil sikre, at den får koble Rigshospitalet på Metronetværket. Dertil kommer flere stationer på Lynetteholm samt på Amager. Vi konservative har også bedt om, at linjen forberedes til få koblet Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj på Metronetværket

Ny havnetunnel – vi får en havnetunnel fra Lyngbyvejen til Nordhavnen via den eksisterende Nordhavnstunnel og videre fra Nordhavnen over Lynetteholm til Prøvestenen på Nordøstamager sluttende med en sænketunnel i Øresund til motorvejen ved lufthavnen. Og samtidigt får vi sikret København mod stigende vandstand.

Afskaffelse af erhvervsafgifter – der er afgiftslettelser for ca. 20 mio. kr. for skilte, udeservering m.v, så virksomhederne forhåbentlig får lettere ved at overleve den nedgang, de har oplevet pga. COVID-19.

Flere parkeringspladser – der oprettes ca. 200 beboerparkeringspladser under Israels Plads.

Nye cykelstier – bl.a. kommer der flere cykelstier ved skolerne, så vi får bedre og mere sikre skoleveje.

Flere grønne områder – flere parker, flere træer og flere blomster, bl.a. sommerblomsterne som blev sparet væk i sidste forlig af de venstreorienterede partier, har vi konservative fået ind i budgettet igen. Der bliver også flere træer, og der anlægges en park på Lynetteholm på størrelse med Fælledparken – 60 ha.

Flere hænder i daginstitutionerne – vi får bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver allerede fra næste år, så der i vuggestuerne er en voksen for hver tredje barn. Også børnehaverne får bedre normeringer. Vi konservative fik presset på for at sikre, at også private daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen får den nye og højere normering.

Flere penge til skoleområdet – der kommer flere nye skoler bl.a. i Nordhavn, i Ørestad, i Valby og på Vesterbro. Der bygges også nye skoleidrætshaller, bl.a. på Nørrebro.

Væresteder og boliger til hjemløse og andre udsatte – der gives et generelt løft til de mest udsatte, så de får flere tilbud og bedre åbningstider, bl.a. for at forebygge ensomhed og hjælpe til bedre behandling.

Mere hjælp til børn og voksne med handicap – der kan sættes hurtigere og mere massivt ind, når nogen har behov for hjælp. Der bliver også flere hænder til at håndtere de mange indberetninger om børn, der mistrives.

Bedre genoptræning til ældre – der er afsat ca. 100 mio. kr. til bedre genoptræning af ældre, bedre bemanding på plejehjemmene, bedre mad til ældre og til flere aktiviteter for ældre på plejehjem, så plejehjemmene ikke reelt lukker ned, når dagvagterne går hjem.

Natteværter til at begrænse støj i nattelivet – der bliver skærpet opmærksomhed på støj fra nattelivet, og ansat flere vagter til at gribe ind over for meget støj.

Fremme af kommunalt ordenskorps – kommunen vil kontakte justitsministeren og forsøge at få den konservative ide om et kommunalt ordenskorps med en bødeblok realiseret, så de mange borgere, der ringer forgæves til Politiet og kommunens støjvagter om støj og affald, nu ikke længere skal være retsløse.

Flere badezoner – der anlægges to ekstra badezoner i havnen, så flere kan bade sikkert og lovligt i havnen.

Svømmehal på Papirøen – der bygges en helt ny svømmehal på Papirøen på Christianshavn med masser af faciliteter til brugere og til foreninger. Svømmehallen bygges i et samarbejde med private donationer – noget som vi er meget glade for kan ske i vores by.

Renovering af klubhuse – bl.a. på Vesterbro og på Kløvermarken. Der kommer også bedre belysning på Kløvermarken og vagter til at skabe mere tryghed for brugerne.

Landstrøm til krydstogtsskibe – der sættes penge af til, at krydstogtsskibe m.v. nu kan få grøn landstrøm, så de kan slukke deres egne dieselgeneratorer på skibene mens de ligger ved kaj.