Børn

De københavnske børn skal have trygge rammer.

Børn
Pasningsmuligheder
Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser, så derfor skal vi ikke blot passe børnene, men også udfordre dem, og støtte dem, der har behov for det, så de alle forbliver nysgerrige og tillidsfulde.

Børn har krav på en på en god og tryg hverdag. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre og udvikle tilbuddene, så forældrene fremover har reelle valgmuligheder, når det gælder pasningen af deres børn, uanset om forældre ønsker private eller offentlige daginstitutioner eller foretrækker dagplejens små og trygge rammer.

Det er vigtigt, at forældrene selv kan vælge pasningsform. Der skal derfor være mulighed for daginstitutionstilbud også på privat grundlag. Vi skal ikke kvæle private initiativer med detailregulering og administrative byrder, men derimod understøtte disse frivillige tiltag mest muligt.