Boliger

Det skal være muligt at bo i København, uanset om man har en lav eller høj indtægt.

Boliger
Det skal være muligt at bo i København, uanset om man har en lav eller høj indtægt. Der skal være boliger i alle størrelser og i alle prisklasser. Som hovedstad har vi også en forpligtelse til, at vores by er tilgængelig. Det er ikke en kommunal opgave at sikre bestemte boligformer til bestemte grupper, derimod skal vi sikre, at der er gode betingelser for at bygge boliger som efterspørges.

At eje sin bolig
Vi mener, at det har en særlig værdi, at man ejer sin egen bolig. Når man ejer sin boliger, tager man typisk ansvar for boligen og for det område, hvor man bor, dels for at passe på sit hjem, og dels for at sikre, at det er et trygt område at bo i for sig selv og sin familie.

Vi konservative mener derfor, at vi skal sikre, at der også i fremtidens København bliver plads til ejerboliger – både ejerlejligheder, rækkehuse, andelsboliger og parcelhuse.

Ingen må beskattes fra hus og hjem
Boligskatterne i København er urimeligt høje. Det er væsentligt, at ingen beskattes fra hus og hjem og på den måde tvinges ud af kommunen.

Kommunen bestemmer grundskyldens størrelse, og det er ikke rimeligt, at København opkræver så høj en grundskyld, så rigtig mange aldrig får råd til at få en ejerbolig i kommunen. Grundskylden bør derfor sættes betragteligt ned.

Konkret foreslår vi derfor at:

  • Lettere adgang til at opføre boliger i København
  • Der skal være boliger i alle størrelser og prisklasser
  • Lavere grundskyld