Borgerrepræsentationen

Helle Bonnesen

Byrådsmedlem

Jakob Næsager

Byrådsmedlem

Line Ervolder

Byrådsmedlem