Vores overordnet målsætning

København skal fungere i hverdagen – for både byens borgere og byens gæster.

Vores overordnet målsætning

Vi skal være en ambitiøs by, hvor det er godt at bo og leve. Det må dog aldrig stå i modsætning til, at dagligdagen også skal fungere for alle – børnene skal lære noget i byens skoler, de svage og ældre skal have en værdig behandling, og man skal kunne komme rundt og komme frem i vores dejlige by.

Vi ønsker en ren by – både rene gader, ren luft og rent vand – det hører med til høj livskvalitet.

Men vi vil ikke være til grin for vores egne penge, så derfor forventer vi, at vores skattekroner forvaltes ansvarligt og med omtanke. Vi har respekt for dem, der tjener pengene til fællesskabet.

På de følgende sider beskriver vi, hvordan vi ønsker København skal udvikle sig, både i de kommende fire år men også på længere sigt.

For os som konservative er det vigtigt, at kommunen løfter opgaverne korrekt og med respekt for byens borgere, hvad enten man har brug for kommunens hjælp eller service i dagligdagen eller kan klare sig selv.

Som borger i København betaler vi alle skat af vores indtægt til kommunen og disse penge, som vi jo selv må undvære til vores egne behov, skal forvaltes ordentligt og respektfuldt. Desværre er flertallet på Københavns Rådhus stadig af den opfattelse, at de, som valgte politikere, bedre ved, hvordan dine og mine penge bruges end vi selv ved. Denne manglende tillid til borgerne vil vi gøre op med, blandt andet skal det være slut med det voldsomme spild af skattekroner, som dagligt forekommer i Københavns Kommune, som eksempelvis:
• At kommunen udlejer underskudsgivende elektriske bycykler i direkte konkurrence med private udlejere
• At kommunen tilbyder modersmålsundervisning udover det lovpligtige
• At kommunen underviser skolebørn i alderen 6-8 år om forskellige kønsidentiteter samt
• At kommunen igangsætter og driver integrationsprojekter uden hverken målstyring eller resultatstyring

I en tid, hvor der er et stort fokus på miljø og madspild ønsker vi, at der også kommer fokus på pengespild – penge som kunne være anvendt bedre til gavn for borgerne, kommunen, miljøet og ikke mindst, vores egen selvrespekt.

Der er lang række ydelser som i dag reelt kun leveres af kommunen – selvom en privat leverandør vil kunne gøre det bedre og billigere. Derfor skal langt mere af kommunens drift overlades til private, således at kommunen kan fokusere på de reelle kommunale kerneydelser:
• Daginstitutioner
• Folkeskoler
• Ældrepleje
• Pleje af psykisk syge
• Pleje af handicappede
• Sikre at borgerne kan komme rundt i byen let, hurtigt og behageligt

Kort sagt ønsker vi en by, som understøtter det gode liv, men lader det være op til borgerne at bestemme, hvorvidt man ønsker at bruge kommunens services eller private services. Derfor er vores valgkamp-slogan:

København skal fungere i hverdagen