Trafik

Vi ønsker, at alle skal kunne færdes ubesværet, uanset hvilket transportmiddel den enkelte finder mest hensigtsmæssigt.

Fremkommelighed

Københavns Kommune – og vores kommunalpolitikere – skal sikre, at alle trafikanter kan komme hurtigt og sikkert fra sted til sted.

Overordnet ønsker vi, at der er en balance mellem de enkelte transportformer, hvor ingen favoriseres på bekostning af en anden.

Vi vil skabe en bedre, hurtigere, renere og mere sikker afvikling af trafikken, fx. ved at optimere trafikken i Farimagsgaderne og i Søgaderne, da vi mener, at det er bedre både for de færdende som for beboerne, at trafikken flyder, end at den holder stille. Derfor vil vi også investere i intelligent styring af lyssignaler, så trafikken flyder bedre og mere sikkert med mindre forurening til følge.

En adskillelse af cyklister og motoriseret trafik vil kunne lade sig gøre forskellige steder i byen, til gavn for alle trafikanter.

Vi ser gerne flere forbindelser fx over havnen og over jernbaneterrænerne, hvor der skabes nye og hurtige forbindelser for cyklister og gående, så flere får lyst til at færdes på cykel eller gående.

Massiv investering i parkeringsanlæg
Vi ønsker meget parkering flyttet over i parkeringshuse. Det vil løse manglen på parkeringspladser – og med tilstrækkeligt med parkeringshuse, vil vi også kunne frigøre vejene til at færdes på. Det hører med til et velfungerende København, at københavnerne kan parkere i deres egen by. Mange spilder alt for megen tid – og forurening – på at lede alt for længe efter en parkeringsplads. Vi har igennem de sidste mange år foreslået, at parkeringsnormen ved nybyggeri sættes op, således der oprettes til nødvendige antal parkeringspladser. Desværre har venstrefløjen konsekvent stemt imod.

Vi har gennem flere år arbejdet for, at omegnskommunerne anlægger parkeringsanlæg i tilknytning til kollektive trafikknudepunkter, men desværre sker der ikke meget og slet ikke hurtigt nok.
Derfor vil vi konservative arbejde for, at der anlægges videoovervågede parkeringspladser, med fri og gratis parkering, i tilknytning til flere af vores største trafikknudepunkter, bl.a. ved byens indfaldsveje. Der bør byens gæster kunne skifte til enten Metro eller S-tog.
Helt konkret forstiller vi os, at følgende steder udvides med parkeringspladser:
• Svanemøllen station
• Ryparken station
• Jyllingevej station
• Ålholm station
• Ny Ellebjerg station
• Ørestad station
• Femøren station

På den måde, vil de største indfaldsveje være omfattet af parkeringsanlæg med en kapacitet afhængigt af det forventet behov. Det er en stor investering, men den vil sikre, at vi får en renere luft i kommunen og bedre plads på gader og stræder.

Udover anlæggelsen af disse nye parkeringsanlæg vil vi arbejde for, at der skabes flere parkeringspladser over jorden og derved får stoppet de sidste mange års konstante nedlæggelse af parkeringspladser. Det vil give eksempelvis børnefamilier mere tid, når der ikke skal bruges halve timer på at finde en ledig parkeringsplads nær boligen ligesom meget stress kan undgås herved.

Som en del af budgetforliget for 2020 er det blevet besluttet, at parkeringsafgifterne for almindelige borgere i København koster op til 4.000 kroner om året. Og det er endda uden pladsgaranti!
Det kalder vi tyveri ved højlys dag og vi vil kraftigt modarbejde yderligere prisstigninger samt fortsætte vores kamp for lavere parkeringsafgifter – først og fremmest for os, som bor i byen.

Trafikken skal graves ned
Ikke al trafik kan placeres på de ovenfor nævnte anlæg, så vi vil også lægge meget af den motoriserede trafik og parkering af biler under jorden, hvilket samtidigt vil gøre det lettere at opsamle forureningen og få renset luften inden den slippes ud i byen. Ved at udnytte vores undergrund bedre, vil det også være mere sikkert at færdes som fodgænger og cyklist i byens rum.
Helt konkret forestiller vi os, at følgende strækninger graves ned og med op/nedkørsler hvor det giver bedst mening:
• Hans Knudsens Plads til Fredensbro
• Ågade til Langebro
• Vasbygade til Kgs. Nytorv
• Vejlands Allé til Englandsvej
• Jagtvej
• Amager Boulevard
• Folehaven/Ellebjergvej
• Jyllingevej

Vi konservative har igennem mange år arbejdet for, at der anlægges en nedgravet østlig omfartsvej rundt om København med start i Nordhavnen og afslutning ved motorvejen på Amager. For at vejen kan anvendes bedst muligt, skal der være flere op- og nedkørselssteder. Det er vigtigt, at havnetunnellen forlænges til motorvejen – og at forlængelsen sker under jorden, så trafikken ikke vil belaste beboerne på Amager.
Ved op- og nedkørselsstederne kan man passende anlægge underjordiske parkeringsanlæg samt etablere busstoppesteder, så det bliver mere attraktivt for pendlere og byens gæster, at stille bilen og tager mere miljøvenlige transportformer videre ind til centrum.

Metro
Mens Københavns Overborgmester arbejder for metro til Malmø, arbejder vi konservative for mere metro i København, for det er trods alt os, der betaler for den.

Konkret vil vi konservative arbejde for, at metroen udvides, så også Brønshøj, Husum, Islands Brygge Syd, Valby, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital bliver tilgængelige via metro. Vores mål er, at man skal kunne komme rundt over alt i København på under en halv time.

 
København skal fungere i hverdagen