Ældrepleje

De ældre, der ikke kan klare sig selv, skal sikres en ordentlig omsorg og pleje, så de har en værdig tilværelse

Ældrepleje

Det betyder at vi skal have en velfungerende hjemmehjælp hvor det skal være de samme 3-4 personer, den ældre medborger får besøg af, så man ikke får en opfattelse af at ens bopæl minder om Hovedbanegården. Dette kan blandt andet sikres ved at overlade mere drift til mindre hold af ansatte, som så får ansvaret for et bestemt område, hvor de selv skal stå for at lave vagtplaner, ferieplaner med videre. Derved får den enkelte medarbejder mere indflydelse på sin hverdag og mere ejerskab til plejen af de ældre.
 
Når det ikke længere er muligt at klare sig i eget hjem, skal kommunen sikre, at man indenfor kort tid, tilbydes en plejebolig.
 
Hjemmehjælp til praktisk hjælp, som f.eks. rengøring af bolig, indkøb af madvarer og forbrugsgoder, ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet og lignende, skal gøres indtægtsbestemt. Og naturligvis skal man kunne vælge mellem privat eller kommunal hjemmehjælp.
 
Bureaukratisk
Vi mener ikke, det er hverken en social eller sundhedsmæssige begivenhed at blive 65 år og derfor ønsker vi, at den stramme ramme mellem henholdsvis Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen nedbrydes og i stedet, at borgeren sættes i centrum.
 
Hjemmeplejen i København er opdelt i to, hjemmepleje til borgere under og hjemmepleje til borgere over 65 år. I sygeplejeklinikkerne i kommunens sundhedshuse kan borgere over 65 år komme og få specialiseret sygepleje til deres sårproblemer, det kan borgere under 65 år ikke, hvis de modtager hjemmepleje. Man kan lige så vel have kompliceret sårproblematik selvom man er under 65 år. Det samme gælder hjælpemiddelområdet, både almindelige hjælpemidler og kropsbårne.  Er man under 65 år skal man søge i Borgercenter Handicap, er man over 65 år skal man søge i Sundhedsforvaltningen. Det er ulogisk og ikke rationelt at dele området i 2 da hjælpemiddelområdet kræver specialviden.
 
Plejehjem
En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser og hvor man får den nødvendige hjælp, så man kan gøre de ting i hverdagen der er vigtige for den enkelte. Kommunens egen brugerundersøgelse viser at 81 % svarede ja til dette spørgsmål i 2019 i plejeboligerne. Vedr. borgere der får hjemmepleje svarer kun 70 % ja i 2019 til samme spørgsmål. (kilde: udvalgte resultater fra BRUS 2019) https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/24876521-35223876-1.pdf
 
Vi ønsker en større tilfredshedsprocent
Flere kommunale plejehjem skal overgå til at være selvejende. Det giver mere frihed til at indrette sig efter de særlige behov, der kan være på det enkelte plejehjem.
 
Dagligdagen for plejehjemsbeboerne kan forekomme lang og ensformig. Derfor ønsker vi, at plejepersonalet tager de ældre med på udflugter samt at plejehjemmenes fællesarealer kan bruges af foreninger og andre frivillige således at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet.
For at sikre et godt og varieret udbud af plejehjem, vil vi arbejde for at gøre det lettere at stifte og drive private plejehjem. Hvis man som ældre ønsker at flytte ind på et privat plejehjem, vil man naturligvis få et tilskud svarende til den gennemsnitlige plejehjemsplads i Københavns Kommune med, og så selv skulle betale en eventuel merpris.
 
København skal fungere i hverdagen