Integration

Integration og tilpasningen til Danmark, dansk kultur og skikke sker bedst på arbejdspladserne og i foreningslivet

Integration

Assimilation er integrationen og derfor skal nytilkomne hurtigst muligt finde sig et arbejde og blive aktiv i vores utallige foreninger så man hurtigt bliver en del af fællesskabet.

Samtidigt skal den offentligt betalte modersmålsundervisning i andre sprog stoppes, og i stedet skal der undervises i dansk, således at alle børn møder med næsten samme sproglige niveau i skolen. Såfremt der er behov for ekstra undervisning i dansk, for at et barn, født i Danmark, kan komme på et alderssvarende niveau, skal denne ekstraundervisning betales af/have økonomiske konsekvenser for forældrene.

Sidst men ikke mindst, er integrationen og den følgende assimilation den enkeltes ansvar, hverken et ansvar for staten eller kommunen.

 
København skal fungere i hverdagen