Integration

Integration og tilpasningen til Danmark, dansk kultur og skikke sker bedst på arbejdspladserne og i foreningslivet.

Integration

Assimilation er vejen til bedre integration og tilpasningen til Danmark, dansk kultur og skikke sker bedst på arbejdspladserne og i foreningslivet. Derfor skal nytilkomne hurtigst muligt finde sig et arbejde og blive aktive i vores utallige foreninger, så man hurtigt bliver en del af fællesskabet.

Samtidigt skal den offentligt betalte modersmålsundervisning i andre sprog stoppes, og i stedet skal der undervises i dansk, således at alle børn møder med næsten samme sproglige niveau i skolen. Såfremt der er behov for ekstra undervisning i dansk, for at et barn, født i Danmark, kan komme på et alderssvarende niveau, skal denne ekstraundervisning betales af eller have økonomiske konsekvenser for forældrene.

Sidst men ikke mindst, er integrationen og den følgende assimilation den enkeltes ansvar, hverken et ansvar for staten eller kommunen.

 
København skal fungere i hverdagen