Beskæftigelse og jobcentre

Først og fremmest skal der ske en mentalitetsændring hos arbejdsløse borgere – det er den enkeltes ansvar at finde et arbejde og blive selvforsørgende. Ikke kommunens. Ikke statens.

Beskæftigelse og jobcentre

Jobcentre skal nedlægges og erstattes af private aktører
Først og fremmest skal der ske en mentalitetsændring hos arbejdsløse borgere – det er den enkeltes ansvar at finde et arbejde og blive selvforsørgende. Ikke kommunens. Ikke statens.

Ved at gøre det til den enkeltes ansvar at skaffe et arbejde, skal vi også sikre, at der er valgmuligheder for den arbejdsløse i forhold til at få hjælp til at komme i arbejde. Her ser vi gerne at private virksomheder, med speciale indenfor jobformidling, kommer på banen og hjælper alle videre.

Princippet vil så være, at virksomheden som skaffer den arbejdsløse i job, får en økonomisk bonus fra kommunen når ansættelsen har varet mere end 3 måneder.

Er det ikke umiddelbart muligt at finde et arbejde til den arbejdsløse, er der en masse muligheder for nyttejobs i København – det kan fx være at feje gader og stræder, rense søer og vandløb, indsamle skrald i parker og skove og meget andet.

Er den arbejdsløse syg, skal man have ro til at blive rask, men naturligvis skal jobformidlingsvirksomheden have mulighed for at sende kunden til en af virksomheden udpeget læge med henblik på at indhente en samlet bedømmelse af sygdomsforløbet og varighed.

Baggrunden for disse drastiske skridt er de skandaler, vi har oplevet i forvaltningen igennem de seneste år. Skandaler som er startet for mange år siden, men hvor den daværende politiske ledelse ikke havde modet og viljen til at gøre noget ved problemerne. Fx kom det i efteråret 2019 frem, at der var brugt 14 millioner kroner på at få 25 personer i arbejde. Året før, i 2018, blev der brugt 6,8 millioner kroner på at få 8 personer i arbejde. Det er et spild af skatteborgernes penge og en hån mod alle dem, som dagligt passer deres arbejde.

 

København skal fungere i hverdagen