Miljø og klima

København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig på alle tider af døgnet og året.

Miljø og klima

Vi ønsker at bo i en by med rene gader, ren luft og rent vand. En by, hvor der er grøn strøm, og hvor affaldet genbruges. København har en målsætning om at være CO2 -neutral i 2025, og den målsætning bakker vi konservative op om.

Enhver arrangør af arrangementer skal derfor sørge fuldt og helt for oprydning for egen regning, så området efterlades mindst lige så ryddeligt som før arrangementet.
Dermed mener vi, at der kan skabes en større ansvarlighed overfor vores fælles værdier.

Vi vil også se på mulighederne for at få dækket omkostningerne til bortfjernelse af affald fx. ved pant på brug af plastikkrus, pizzabakker osv. samt få uddannet og indsat et kommunalt ordenskorps som sikrer, at der ikke larmes og svines, når den spontane gadefest går amok.

Vi ønsker, at hærværk og henkastning af affald straffes og straffes hårdere, for det er et udtryk for manglende respekt for vores fælles ejendom og gennem en indførelse af nul-tolerance, vil vi hurtigt kunne få en skøn by tilbage, hvor man ikke skal sparke sig igennem affald fra uansvarlige mennesker.

Der skal etableres adgang til toiletfaciliteter under tilsyn på stærkt befærdede steder, så det fælles areal holdes hygiejnisk.

Sikkerhed, tryghed og udfoldelse
Københavnerne skal kunne udfolde sig og færdes trygt. Vi ønsker, at der kommer lys på pladser, i gader og stræder, så borgene og gæsterne oplever en åben, venlig, ren og sikker by også i de mørke timer. Vi ønsker effektbelysning af historiske og markante bygninger samt pladser, så både vi beboere men også turister kan nyde de mange spændende lokaliteter, København har i overmål.

Klima
Vi har alle et ansvar for, at den natur og den jord vi har overtaget fra vores forfædre afleveres videre til vores efterkommere i mindst lige så god stand, som da vi selv overtog den. Det er hele essensen i konservatismen, nemlig generationskontrakten.

Derfor har vi konservative altid været aktive og fremsynede, når det kommer til klima og miljø. Det ligger ganske simpelt i vores DNA, lige som fornuft og fakta gør det.

Vi er dog meget bekymrede for, at klimadebatten overskygges og tages som gidsel af venstrefløjen, som forsøger at skabe en modstrid mellem kapitalisme og klima. Også selvom intet kunne være mere forkert, især når man ser, hvor meget netop de frie markedskræfter og kapitalismen har betydet for et bedre klima. Og det er jo ikke fordi verdens socialistiske stater går forrest i kampen for bedre klima og miljø.

Denne uheldige tendens har desværre også spredt sig til Københavns Rådhus, hvor venstrefløjen, på god traditionel socialistisk vis, forsøger at bestemme hvad det rigtige liv er og udskamme alle, som tror borgerne selv kan træffe de rigtige valg. For det sidste, det tror vi konservative på.

Men Københavns Kommune kan bestemt også gøre sit til, at klimaet får det bedre og ikke bare lade det blive ved symbolpolitik, som skader mere end det gavner.

 
København skal fungere i hverdagen