Byens boliger

København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig. Vi vil gerne have en spændende by, hvor der er en harmonisk vekslen mellem nyt og gammelt – med respekt for det bestående, men også med plads til at blive udfordret

Indretning af byen

Byudvikling med respekt for værdierne
København er en vidunderlig og smuk by, som vi alle skal passe på. Derfor fastholder vi vores modstand overfor yderligere højhusbyggeri i den gamle middelalderby, som er ret enestående.
København er fuld af historiske bygninger, pladser, monumenter og statuer, men desværre er langt de fleste opstillet uden tanke for moderne indretning af byer.  (Frihedsstøtten står midt på gaden, for at den kan ses fra Rådhuspladsen).

Vi ønsker flere træer i byen, da træer er vigtige for at skabe et spændende og årstidsvarieret byrum med små oaser til rekreation og leg. Vi ønsker en by med flere blomsterkummer, blomsterbede, blomsterudsmykning og træer langs hovedfærdselsårer, således at København også fremstår grønnere. F.eks. vil træer på begge sider af strækningen fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen være et flot syn. Fra enhver bolig i København bør der være udsyn til træer.
 
Boliger
Vi ønsker, at ny bebyggelse i København skal være varieret i sin form og sin type, så København igen får både villaer, rækkehuse, lave etageejendomme og høje etageejendomme, så byen bevarer sin forskellighed, historie og mangeartede udtryk.
 
Historisk set har vi konservative været tilhængere af, at man som borger kan eje den bolig man bor i. Det er et godt og sundt princip, som samtidigt øger ansvarsfølelsen og selvrespekten hos borgerne. Derfor arbejder vi for at øge andelen af ejerboliger i København fra de nuværende cirka 21 % til 25 %, blandt andet ved at gøre det muligt for lejere at købe deres almene lejebolig.
 
Kun ved at hæve andelen af private ejerboliger får vi et frit og velfungerende marked for private boliger. Når vi har så få private boliger, som i dag, bliver de meget konjunkturfølsomme, og priserne presses op.

For at flere får råd til en ejerbolig i København, skal kommunen tillade flere private boliger i København.
 
Det er politisk vedtaget, at de offentligt støttede almene boliger kan udgøre op til 25 % af al nybyggeri, og selvom vi konservative ikke ser det er en offentlig opgave at bygge boliger, må vi erkende, at det politiske flertal på Københavns Rådhus mener noget andet. Vi mener ikke, at 25 procent af københavnerne har behov for en støttet bolig. Det bør efter vores opfattelse være sådan, at par, hvor begge går på arbejde, må kunne eje deres egen bolig og ikke have behov for en bolig med støtte. Vi kan ikke byde folk med lave indkomster, at de skal være med til, at folk i arbejde kan få økonomisk støtte til at bo billigt.
 
Vi konservative vil derfor arbejde for, at bestemte grupper af borgere får prioritet til almene boliger – nemlig:
* Ansatte i Politiet
* Ansatte i Forsvaret
* Ansatte i Beredskabet
* Socialrådgivere
* Social- og sundhedspersonale
* Syge- og omsorgspersonale
* Pædagoger
* Skolelærer

 
København skal fungere i hverdagen