Vision for København

Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser.

Daginstitutioner

Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser, så derfor skal vi ikke blot passe på børnene, men også udfordre dem, pirre deres nysgerrighed efter viden og lærdom, støtte dem og tage særligt hånd om de børn, som har behov for ekstra hjælp. På den måde hjælper vi til, at fremtidens borgere bliver kloge, nysgerrige og tillidsfulde.

Som følge af vores ønske om styrkelse af børnenes dagligdag i kommunens institutioner har vi, modsat Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og Socialdemokratiet, stemt for et forslag om, at Københavns Kommune arbejder hen mod den model for en normering, som BUPL har foreslået. Denne indsats skal naturligvis gælde både private og kommunale daginstitutioner.

Børn har krav på en god og tryg hverdag. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre og udvikle pasningstilbuddene, således at forældrene også fremover har reelle valgmuligheder, når valget kommer til børnepasning.

Vi skal give plads til, at det er forældrenes valg af pasningsform, som er afgørende. Der skal derfor være mulighed for daginstitutionstilbud på privat grundlag, hvor forældrenes værdier kan skinne bedre igennem end det er tilfældet i de kommunalt drevne daginstitutioner. Vi skal ikke kvæle private initiativer med detailregulering og administrative byrder, men derimod understøtte disse frivillige tiltag mest muligt.

Klynger og ledelse
Vores små borgere skal have en tryg hverdag, hvor de stimuleres, udvikles og danner sociale relationer. Det kræver et personale, som trives og som har mulighed for at yde den faglighed, som kræves.
Vi har i dag klynge-ledelse i København, hvilket blev indført helt tilbage omkring 2009, som giver os nogle meget store institutioner hvor det nære og trygge kan være svært at sikre. Vi skal derfor konstant overvåge og sikre, at klynge-ledelsen er til gavn for børnene, da tryghed, nærvær og arbejdsglæde ikke må presses som følge af organiseringen.

 
København skal fungere i hverdagen