Vision for København

Vores vision er, at København skal blive en af verdens bedste byer at opholde sig og leve i, ikke kun for alle os som bor her, men også for de mange gæster som hvert år lægger vejen forbi vores dejlige by.

Vision

For København er en dejlig by, men mange ting kan gøres endnu bedre.

København skal være en ren og grøn by – en by, hvor ikke kun havnen er ren, men hvor også gaderne og den luft, vi indånder, er det.

København skal være en attraktiv by for både københavnere og byens gæster. Vi skal have et rigt forretningsliv, gode spisesteder og et varieret og rigt udbud af oplevelser både indenfor sport, oplevelser, underholdning og anden kultur i øvrigt. København skal være en international by, der kan tiltrække turister fra både ind- og udland, og en magnet for udenlandske virksomheder, så de får lyst at lægge arbejdspladser og investeringer i vores by.

De københavnske børn skal have en opvækst i verdensklasse. København bruger hvert år mange penge på folkeskolen. Vi konservative prioriterer en god folkeskole og stiller samtidig krav om, at den skal være Danmarks bedste folkeskole. Mindre kan vi ikke byde vores børn. Vores daginstitutioner skal være i top, så børnene bliver passet, udfordret og stimuleret – i trygge omgivelser med kompetente og engagerede voksne.

De ældre og de handicappede københavnere skal have den nødvendige hjælp, uden at skulle vente unødigt længe eller skulle tigge om nødvendig hjælp. De skal mødes af kompetente, engagerede og empatiske plejere, hvor fokus er at sikre dem et værdigt liv. Et værdigt liv er, hvor man bliver støttet i at klare så meget man kan selv, men når helbredet svigter, skal hjælpen være der på en professionel og betryggende måde.

Efter mange år med lukning af veje, nedlæggelse af parkeringspladser og i det hele taget en uskøn ensretning af transportmidler ønsker vi, at byen skal afspejle den mangfoldighed der findes – også i trafikken. Der skal derfor være plads til både biler, busser, cykler, lastbiler, fodgængere, løbehjul, løbere og alle de andre. Det vil gøre København mere levende og skal ske sideløbende med en massiv udbygning af Metroen, således at den kommer til alle byens bydele. Der skal også bygges en havnetunnel via Lynetteholm, så trafikken kan ledes udenom og under København, så vi kan slippe for meget af den massive trafik over byens få broer mellem Sjælland og Amager. Det vil give bedre plads til gående, cyklister og lokal trafik og et bedre København.

København opkræver i dag langt flere penge, end kommunen har lov at bruge og i dag har alle københavnere – ung som gammel – cirka 21.000 kroner stående på kommunens bankkonto. Altså cirka 84.000 kroner for en børnefamilie. Imens lider især socialområdet og daginstitutioner under lave budgetter så borgerne ikke får den service, de burde få. Dette sker imens nogle områder, eksempelvis nyttesløse beskæftigelsesprojekter, bruger løs af borgernes penge uden mål og resultater. Der er derfor et stort besparelsespotentiale i København, men det kræver politisk vilje at gennemføre.

Det vil vi gerne stå i spidsen for og samtidigt gøre det billigere at være københavner. Vi vil derfor arbejde for, at parkeringstaksterne sænkes til et minimum, herunder at emissionsfrie biler kan parkere gratis i hele byen hele døgnet, sænke personskatterne så vi kommer i top-5, sænke grundskylden så ejere af egen bolig ikke flås i skat, samt fjerne dækningsafgiften til gavn for erhvervslivet. Pengene til disse lavere indtægter finder vi ved, at Københavns Kommune anvender udlicitering i et meget større omfang end i dag, privatiserer en række opgaver samt indfører nye styringsmodeller i kommunen, så sygefraværet nedbringes. Det er bydende nødvendigt, at få de kommunale ydelser konkurrenceudsat, så vi ikke længere skal betale en overpris som dokumenteret af forskellige revisionsfirmaer.

Vi vil have ordentlig kvalitet for skattekronerne.

 
Vi ønsker et bedre & billigere København
og at gøre det lettere & sjovere at være københavner